HURDA VE ÇEVREBİLİNCİ

HURDA VE ÇEVREBİLİNCİ

Çevre bilincinin gelişmiş olduğu ülkelerde yasa ve yönetmeliklerle atıkların kontrolü zorunludur. Atıkların toplanması ve depolanması belli kurallara bağlı olsa da toplanan atıkların kapladıkları geniş alanlar sıkıntı yaşatmaya başlamıştır.  Gelişmiş ülkeler, atıkları depolamak için geniş alanlar bulmak ve ayırmak konusunda büyük sorunlar yaşamaktadır. Atık yönetiminin esası, az atıklı üretim yapılmasının gerekliliği ve atıkların olabildiğince yüksek oranda geri toplanarak ikincil hammadde veya başka amaçlarla kullanılarak toprak, su, hava, canlılar ve yaşam alanlarına zarar vermeyecek şekilde yok edilmesidir.


    Çevre ve atık yönetimi açısından en önemli konu hurda ve hurdacılıktır. Kullanılamayacak hale gelmiş, işe yaramaz, eski, döküntü gibi az miktarda para eden değersiz maddelere hurda denir. Hurda haberleri ile sektör gelişmekte hurda olarak alınan atıklar geri kazanım yoluyla tekrar kullanıma veya üretime sunulmaktadır. Hurdacılık geri kazanım sisteminin ilk basamağı olarak büyük önem taşımaktadır. Hurda haberleri basında önemli oranda yer almakta ve bilinçli tüketicilerin artmasıyla atık yönetimi zorunlu hale gelmektedir.    


    Tabii kaynakların sınırsız olmadığı, dikkatli kullanılmadığı takdirde bu kaynakların bir gün biteceği düşünüldüğünde geri dönüşüm ve hurda haberlerinin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Avrupa Ekonomik Topluluğu üye ülkelerde atıkların geri kazanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin tabii kaynakların israfına son vermeleri, ekonomik değeri olan maddeleri geri kazanım veya tekrar kullanım yöntemlerini araştırmaları ve uygulamaları gerekmektedir. Demir, çelik, bakır, kuşun, kâğıt, plastik, cam gibi hurda diyebileceğimiz maddelerin geri kazanımı ve tekrar kullanılması doğal kaynaklarımızın tükenmesini önleyecektir. Bu hurdaların geri kazanımı, kullanılan enerjiden büyük ölçüde tasarruf sağlayacaktır. Küçümsenen ve hiçbir zaman önemsenmeyen hurdacılık sektörünün modern ve teknolojik imkânlarla ve yapılacak çeşitli yasal düzenlemelerle önemli bir sektör haline getirilmesi ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır.