Hurdacılık Mesleği Nedir? Nasıldır?

Hurdacılık Mesleği Nedir? Nasıldır?

Sanayinin gelişmesi ve hammadde ihtiyacı ile beraber hurda sektörü de sektördeki payını günbegün arttırıyor.  Peki, hurdanın bu kadar değer kazanmasının nedeni nedir? Önce hurdanın ne olduğuna gelecek olunursa yani hurda nedir sorusuna cevap alınacak ise hurda, kullanılmayan alet ve edevatların oluşturduğu posadır denilebilir. Daha fazla açıklama yapılacak olursa hurda, geri dönüşümün en büyük payına sahip olan bir geri dönüşüm biçimidir, kullanılmayan teknolojik malzemelerin ya da sanayi atıklarının hammadde elde etmek amacıyla yeniden işlenmesi ve tüketiciye sunulmasıdır. Hurdanın bir başka tanımı ise geri dönüşüme sunulan sanayi atığıdır.


Hurda, genel olarak bir ülkenin kalkınması ile doğru oranda ilişkilidir. Hammadde bulmak ve ona ulaşmak gerçekten zor ve pahalı bir iştir. Ülkelerin ise hammaddeye ihtiyacı sanayinin gelişmesi ile birlikte artış göstermektedir. Peki, hammaddeye kısa yoldan nasıl ulaşılabilir? Bunun hurda sektöründen daha kolay bir yolu yoktur. Hurda ile beraber daha ucuz ve daha kolay bir şekilde hammaddeye ulaşılır.  Hammadde de endüstride ya da herhangi bir alanda kullanılmak üzere işlenir ve tekrardan tüketiciye kazandırılır. Hem de daha az bir maliyet ödenerek! Bir ülke için hammadde çok önemlidir. Bir ülkenin hammaddeye sahip olması ya da o ülkenin hammadde kaynaklarına yakın bulunması önemlidir. Hurda nedir sorusuna tekrar gelinecek olursa, hurda bir ülkenin kalkınmasını sağlayan günümüzden geleceğe gelişim gösteren bir geri dönüşüm sektörüdür. Ülkemizde de hurdanın yeri tam olarak yukarıda söylendiği gibidir.


Hurdanın yılların artmasıyla ve ülkemizin gelişmesiyle beraber öneminin artacağı kesin sonuçlardan bir tanesidir. Hurda nedir diyecek olunursa; hurda, hammaddeye ulaşmanın en kolay ve en ekonomik yoludur. Hurda, geleceğe yönelik tüketiciyi ve doğayı korumak adına geri dönüşüm girişimidir.
Sanayinin ve teknolojinin günbegün gelişmesiyle beraber geri dönüşümün önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Bunun en bariz örneği ise: Hurda ve hurdacılık sektörü. Peki, hurda nedir? Hurda, kullanılmayan özellikle metal içerikli malzemelerinin posasıdır. Hurda sadece metal içerikli malzemeleri değil diğer bazı birçok materyali de içinde barındırır. Fakat hurdanın değeri içindeki malzemeye göre şekil alır. En değerli malzeme ise metal içerikli olanlardır.


Hurdacılık yapan insanlar bir nevi geri dönüşümün temsilcilerindendir. Geri dönüşümün sanayiyle ilişkisini göz önüne alınırsa bu mesleğin ve hurdanın önemi de bir kez daha kavranmış olur. Hurdalar atık mıdır? İnsanların kafasındaki en bariz soru belki de budur. Hurda nedir? Geri dönüşüm bir maddeyi sonsuza dek yok etmek midir? Bu sorulara cevap verilecek olursa geri dönüşüm, kullanılmayacak hale getirilen ya da gelen bir maddenin doğaya ya da tüketiciye geri kazandırmaktır. Hurda da bunun bir türüdür. Dönüşüm esnasında hurdalar, bazı sitelerde değerlendirilir; önce ikinci el eşya almak isteyen insanlara sunulur. Satış işlemi gerçekleşmediği takdirde ise geri dönüşüm aşamalarından geçirilir. Böylece o ürün belki aynı işlevde belki de başka bir işlevde tüketiciye kazandırılır. Kâğıt, plastik ambalaj atıkları ve bazı diğer ürünler ise tüketiciye sunulmadan direkt olarak geri dönüşüm işlemine tabii tutulur. Temiz bir çevre, temiz bir doğa anlayışı ile yola çıkılır; döngüyü sağlamak adına kullanılan tüm atık maddeler başka şeylere geri dönüştürülür; tekrar yararlı hale getirilir, insanlığa kazandırılır.


Tüm bu sayılan özellikler göz önüne alındığında hurda nedir sorusuna da cevap bulunmuş olur. Hurda, geleceği geri dönüştürmektir. Geçmişi daha yararlı bir gelecek hale getirmektir. Kullanılmayan tüm atık maddelerin doğaya ve tüketiciye geri kazandırılıp temiz bir çevre yaratmaktır.


Hurda kullanım zamanını doldurmuş madde, araç ve elementlerin bu zamanı doldurduktan sonraki haline verilen isimdir. Yani genel olarak hurda nedir diye soracak olursak; mamul ya da yarı mamullerin kullanım değerini yitirmesi, kullanılabilirlik ve işlevsellik özelliklerini kaybetmesinden sonraki durumuna verilen isimdir. Ömrünü doldurmuş bütün maddeler ya da kaza ve ihmal gibi durumlar sonucunda işlevselliğini kaybeden tüm maddeler hurda durumuna geçmiş olmaktadır. Ancak işlevselliğini yitirmiş olmalarına rağmen hurdaların değeri azımsanamayacak kadar yüksektir hatta sanayisi gelişmiş ülkelerde hurdalar neredeyse yeni ürünler seviyesince değerlidir. Bunun sebebi sanayisi gelişmiş ülkelerde geri dönüşüm mekanizmalarının sağlıklı çalışmasıdır.


Kâğıttan metal ürünlerine, polyesterden petrol türevlerine kadar hurda nedir sorusunun uzadıkça uzayan yanıtlarından yüzbinlerce çeşit atıl durumdaki endüstriyel atıklar çeşitli ürünlere ve hammaddelere dönüştürülerek bazı durumlarda aynı sektörde fakat genellikle farklı sektörlerde kullanılmak üzere geri dönüşüm çemberine dâhil edilmektedir.


Ayrıca hurda nedir sorusuna alternatif bir yanıt olarak altın, gümüş gibi değerli ve yarı değerli madeni ürünlerin işlendikten sonraki durumuna verilen isim olduğu gibi bakır, çelik, demir, alüminyum, pirinç gibi metallerde hurda çeşitleridir. Altın, gümüş gibi kuyumculukta kullanılan madenler dışında hurda çeşitlerinin nerdeyse hepsi bir daha eskisi gibi kullanılamayacak hale gelmiş ürünlerdir. Ancak tüm hurdalar bir şekilde geri dönüşüm mekanizmalarına dâhil edilerek bir hammadde ya da yarı mamul durumuna dönüştürülebilmektedir.


Hurda çeşitliliğinin çokluğuna rağmen hepsi aynı şekilde talep görmemektedir. Geri dönüşüme yüksek yatkınlığıyla piyasada en çok rağbet gören hurda çeşitleri metal hurdası, kâğıt hurdası, otomobil hurdası, elektronik aletlerin hurdaları ve bilgisayar donanımlarının hurdaları şeklinde yazılabilir. Bunlardan metal ve kâğıt hurdacılığı geleneksel olarak uzun bir süredir rağbet görmekle beraber elektronik alet ve bilgisayar hurdaları zamanla kendi piyasalarını yaratarak hurda sektörünün birer faktörü haline gelmişlerdir.


Evinizdeki artık kullanmadığınız ya da çok eski olduğu için bir köşeye atılmış ve unutulmaya yüz tutmuş olan bütün eşyalarınızı şöyle bir gözden geçirin; kullanmadığınız gümüş takılar, teki kaybolmuş altın küpeler, kopmuş bileklikler, eski elbiseleriniz, çalışmayan elektronik ev aletleriniz, eski bilgisayar ve cep telefonlarınız, beyaz eşyalarınız ve hatta eski arabanız… İşte tüm bu örnekler ve daha fazlası hurda nedir ve nelere hurda denilir sorusuna cevap oluşturacak nitelikte eşyalar sınıfına girmektedir. Esasında hurda dediğimiz zaman aklımıza gelen malzemelerden çok daha fazlası hurda kapsamına girmekte ve geri dönüştürme yöntemi ile tekrardan farklı şekillerde kullanılabilmektedir.


Öte yandan hurda nedir dediğimizde aklınıza gelen tüm bu malzemelerin hem ülkeye hem de size katkı sağlayabileceğini biliyor muydunuz? Evinizde çok değersiz olduğu için unutulmaya yüz tutmuş ya da her an çöpe atılmayla yüz yüze gelebilen tüm bu malzemelerin genel adı hurda olsa da hurdalar da kendi içlerinde sınıflandırılıyor ve bu sınıflandırılmalar sonucunda hepsinin hurda değeri ortaya çıkıyor. Yani maddi olanaklarınız yetmediği için sürekli tamire götüre götüre kullanmaya devam ettiğiniz eski aracınızdan tutun da artık kullanmadığınız çatal bıçaklarınıza kadar her şeyin hurda pazarında bir değeri var. Bir değeri bulunması da hem eski eşyalarınızın fiyatları kadar olmasa da elinize bir miktar para geçmesine hem de ülkeye katkı sağlayabilmenize sebep oluyor.


Artık işe yaramaz diye düşünülen bu malzemelerin ülkeye katkı sağlayabileceğini hiç düşünmemiştiniz öyle değil mi? Oysa hurda nedir denildiğinizde aklınıza gelebilecek her şey geri dönüştürme yöntemi ile belirli işlemlerden geçtikten sonra tekrar kullanılabilmekte ve böylece de sanayiye katkı sağlanabilmekte. Hurda deyip değersizleştirdiğimiz çöpe atmaya bile tenezzül etmediğimiz tüm o eski malzemeler hem bizim için hem sanayiye katkı için değer taşımakta.